BOK Jelenia Góra 75 64 32 261

BOK Bolesławiec 605 390 446

BOK Głogów 76 745 10 50

BOK Kamienna Góra 75 718 63 87

Redukcja punktów karnych: Jelenia Góra 25 czerwca godz. 16.00 Szczegóły dot. szkolenia do pobrania znajduje się pod tym linkiem
Szanowni Państwo, zapraszamy na kurs reedukacyjny. 28 i 29 czerwca godz. 9.00, Szczegóły znajdują się tutaj: Kurs Reedukacyjny.
WORD Milicz najprawdopodobniejbędzie uruchomiony w pierwszym tygodniu lipca, termin ten zależny jest od uruchomienia łącza pomiędzy Milicz a PWPW w Warszawie.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Oświadczenie informacyjne

Oświadczenie informacyjne dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

  1. Podane w formularzu, oświadczeniu i profilu kandydata na kierowcę (PKK) dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
  2. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich korekty.
  3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2017, poz. 978 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Do egzaminu teoretycznego, w pomieszczeniu egzaminacyjnym, należy przybyć wcześniej, przed wyznaczoną godziną. Gdzie odbędzie się egzamin teoretyczny wskazuje dokument potwierdzający zapis na egzamin. Word Jelenia Góra posiada oprócz siedziby głównej oddziały zamiejscowe: OT Głogów, Bolesławiec oraz Kamienna Góra.
  6. Rezygnacja z udziału w egzaminie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, powinna zostać złożona w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.
  7. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w par. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym:

1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;

2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

a) jest pod wpływem alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu,

b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem,

3) nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora lub tłumacza przysięgłego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;

4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;

5) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

 

Polityka prywatności strony internetowej wordjg.pl

1. Administratorem strony internetowej wordjg.pl (dalej strona internetowa) jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.

2. Strona internetowa nie zbiera żadnych danych osobowych.

3. Strona internetowa nie umieszcza na urządzeniu odwiedzającego żadnych plików w tym plikow cookies.

4. Do poprawnego działania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym zbierane są logi, po stronie serwera http, takie jak:

  1. adres IP,
  2. czas odwiedzin podstron,
  3. referer przeglądarki.

 

Utworzono 25.05.2018 08:44
Zmodyfikowano 29.05.2018 08:21