BOK Jelenia Góra 75 64 32 261

BOK Bolesławiec 605 390 446

BOK Głogów 76 745 10 50

BOK Kamienna Góra 75 718 63 87

Redukcja punktów karnych: Jelenia Góra 25 czerwca godz. 16.00 Szczegóły dot. szkolenia do pobrania znajduje się pod tym linkiem
Szanowni Państwo, zapraszamy na kurs reedukacyjny. 28 i 29 czerwca godz. 9.00, Szczegóły znajdują się tutaj: Kurs Reedukacyjny.
WORD będzie zamkniety 1 czerwca, natomiast 09.06.2018 będzie czynny (sobota).
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Kurs reedukacyjny

Zapraszamy na kursy reedukacyjne w Jeleniej Górze oraz Głogowie.

tel. Jelenia Góra: 75 64 32 266
tel. Głogów: 76 745 10 50

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zaprasza na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, zobowiązana jest m. in. do:

 • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
 • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

WORD w Jeleniej Górze wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Najważniejsze informacje:

 • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin każdego dnia,
 • Cena kursu wynosi 400zł,
 • WORD Jelenia Góra przeprowadzi kurs dopiero, gdy zostanie uzbierana grupa określona przez ustawę, czyli minimum 10 osobowa.

ZGŁOSZENIE NA KURS:

Aby zapisać się na kurs, należy dokonać zgłoszenia przez wypełnienie formularza zgłoszenia , wnieść wyżej wymienioną opłatę. Wypełnione zgłoszenie, dowód wpłaty, skierowanie na kurs wydane przez Starostę należy dostarczyć do WORD w Jeleniej Górze, OT w Głogowie osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: jj@wordjg.pl

 • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
 • Należy posiadać skierowanie na kurs wydane przez Starostę.
 • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść w Biurze Obsługi Klienta lub na konto WORD:
  Bank Zachodni WBK w Jeleniej Górze 39 1500 1429 1214 2002 3144 0000
 Wymagane dokumenty (należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i załączyć podczas zapisu):
 1. Formularz zgłoszenia
 2. Regulamin
Utworzono 30.01.2017 13:08
Zmodyfikowano 30.08.2017 11:29